Werkwijze

Nadat u met mij contact heeft gezocht bespreken we kort telefonisch het probleem en de mogelijke hulpvraag. We maken dan een afspraak voor intakegesprek met u en eventueel uw kind. ( dit hangt af van de leeftijd en hulpvraag.) Vooraf ontvangt u een intakeformulier wat door u ingevuld dient te worden voor een zo compleet mogelijk beeld van de situatie.

Als we gezamenlijk vinden dat de hulp die ik kan bieden bij u past, gaan we afspraken inplannen. Een traject bestaat gemiddeld uit 10 sessies en twee oudergesprekken. Ook zullen we de verwachtingen en doelen bespreken en maken we verder afspraken. Belangrijk is te weten dat ik nooit garanties kan geven over de uitkomst van het resultaat. Wel over mijn inzet en de bewaking van het proces dat uw kind samen met u bij mij doormaakt.

De sessies vinden plaats in mijn praktijk en uw kind komt dan alleen in de praktijk spelen, knutselen of praten. Soms maken we ook wel, in overleg, een ouder- kind afspraak waarin u samen komt.

In het oudergesprek zal ik u informeren over mijn bevindingen tot dat moment. Ook zullen we hierin wat meer ingaan op de situatie in uw gezin en uw eigen ervaringen in uw jeugd. Hierna bespreken we de voortzetting van het traject en de invulling daarvan.*

Het kind staat altijd centraal tijdens het traject, maar u als ouder bent een belangrijk onderdeel van het proces. In sommige gevallen kan het meer helpend zijn om meer oudersessies te doen dan sessies met uw kind. Ook dit zullen we samen overleggen.

* Bij trajecten met jongeren vanaf 16 jaar zullen deze in de meeste gevallen aanwezig zijn bij het oudergesprek.

werkwijze jul

De aanwezigheid van mijn hondje Jul is een belangrijk aspect van de sessies. Zij is een sociale gezelligheidshond die troost, steun en gezelligheid biedt.