Werkwijze

Nadat u met mij contact heeft gezocht bespreken we kort telefonisch het probleem en de mogelijke hulpvraag. We maken dan een afspraak voor een (gratis) intake gesprek. Voorafgaand aan dit gesprek stuur ik u een intakeformulier.
Dit mag u invullen en retourneren naar de praktijk, voorafgaand aan het intakegesprek.

Tijdens het dit eerste gesprek maken we kennis en gaan we wat dieper in op de situatie zoals die op dit moment is. (In de meeste gevallen is het fijn als het kind en zeker de jongere hierbij aanwezig is. In sommige gevallen spreken we van tevoren af dat u als ouders alleen komt.) Ook leg ik in dit geprek uit wat ik specifiek voor uw kind en u kan betekenen. Als de hulp die ik kan bieden bij u past maken we 4 tot 5 wekelijkse afspraken, van elk een uur waarin uw kind hier alleen in de praktijk komt spelen, knutselen of praten.

Hierna plannen we een oudergesprek waarbij we wat meer ingaan op de situatie in uw gezin. In dit gesprek zal ik u ook informeren over mijn bevindingen tot dat moment en bespreken we samen het plan van aanpak voor de overige benodigde sessies. Dit is varierend van nog 2-5 sessies ongeveer. Belangrijk is om te weten dat het kind centraal staat tijdens het traject, maar dat u als ouder een belangrijk onderdeel van het proces bent. In sommige gevallen kan het meer helpend zijn om meer oudersessies te doen dan sessies met uw kind.

werkwijze

De aanwezigheid van mijn hond Zwabber is een belangrijk aspect van de sessies. Zij is een sociale gezelligheidshond die troost, steun en gezelligheid biedt.

Een opmerking uit de praktijk:

"Als Zwabber er is kan ik veel makkelijker vertellen over de dingen die ik moeilijk vind".

Ook nemen we haar mee uit wandelen als dit past binnen de sessie.