Tarieven

Om de algemene voorwaarden te bekijken, kunt u hier klikken.

Bekijk hier de lijst met vergoedingen voor 2023.

Om de privacyverklaring te bekijken, kunt u hier klikken.

De tarieven zijn als volgt:

Intakegesprek met ouders bij start traject €75,00
Sessie per uur, inclusief materialen €75,00
Oudergesprekken (1 tussentijds en 1 eindevaluatie) Volgens uurtarief
Verslagen voor overdracht, alleen op verzoek * Volgens uurtarief
Schoolobservatie of telefonisch consult, alleen op afspraak Volgens uurtarief

De tarieven zijn inclusief voorbereiding, korte verslaglegging en materialen.

De rekening dient direct na elke sessie te worden voldaan door middel van pinnen. Vraag naar de mogelijkheden voor vergoedingen in de praktijk.

* Mocht er een uitgebreid verslag nodig zijn voor bijvoorbeeld een andere hulpverleningsinstantie, kan dit op aanvraag van de ouders en in overleg, door mij gemaakt worden.

Integratieve kinder- en jeugdtherapie is een vorm van psychosociale behandelingen.

Bij het indienen van de rekeningen moeten ouders kunnen benoemen dat het uit de aanvullende zorgverzekering moet voor alternatieve geneeswijzen.

Lidnummer VIT: 700.21.A.

VIT

Liscentienummer RBCZ: 409205R

rbcz

Registratienummer SCAG: 11791

rbcz

AGB Praktijkcode: 90058475

AGB Zorgverlenercode: 90058474

KvK nummer:61161373