Voor wie?

Praktijk Uit de knoop biedt integratieve kinder- en jeugd therapie voor kinderen en jongeren die bij het opgroeien “in de knoop zijn geraakt.” Ook ouders kunnen hier terecht voor ondersteuning en advies.

Van 4-7 jaar: hiervoor werk ik met een speciale methode voor ouder en kind. Kinderen van deze leeftijd zijn nog te jong om te kunnen nadenken over en reflecteren op hun eigen gedrag. Samen kijken we tijdens ouder-kind spelsessies en oudergesprekken hoe we uw kind naar handiger gedrag kunnen helpen.

Van 7-12 jaar: met behulp van spel en creatieve materialen gaan we samen op speurtocht naar de levensgebeurtenissen en overtuigingen van elk kind. Hierbij komen kwaliteiten, oplossingen en inzichten vanzelf naar boven. Waardoor kinderen na enkele weken weer zelfstandig verder kunnen.

Van 12-18 jaar: dit is voor jongeren de kwetsbare periode waarbij de zichzelf a.h.w. gaan ontdekken en onderzoeken hoe ze richting willen en kunnen geven aan hun leven. Door middel van gesprekken en cognitieve gedragstherapie onderzoeken we of overtuigingen voor hen nog kloppen of dat ze juist in de weg zitten.

Merkt u dat u als ouder al veel, zo niet alles gedaan heeft om uw kind te helpen maar lukt het maar niet hem of haar in beweging te krijgen? Neem dan contact op waarbij we telefonisch kunnen bespreken of een traject bij mij in de praktijk zinvol kan zijn of niet. In het eerste geval maken we een afspraak voor een intakegesprek en de rest van het traject. In het laatste geval denk ik altijd met u mee en verwijs ik u door naar de best passende hulp.

U kunt bij Praktijk uit de knoop terecht voor hulp bij:

 • Onzekerheid/ faalangst.
 • Boosheid/ agressie.
 • Angsten/ trauma's.
 • Hechtingsproblematiek.
 • Slaap- en eetproblemen.
 • Moeite met concentreren.
 • Pestgedrag.
 • Weerbaarheid.
 • Hooggevoeligheid.
 • Problemen rondom echtscheiding. *
 • Problemen in omgang met anderen.
 • Rouwverwerking.
 • Onverklaarbare lichamelijke klachten zoals buik- en hoofdpijn.
 • Moeite met veranderingen en/of regels.
praktijk-uit-de-knoop

Wanneer ouders bij echtscheiding niet met elkaar in gesprek kunnen gaan en het belang van hun kinderen niet vooropstellen,
is begeleiding door mij als therapeut NIET mogelijk.
In dat geval verwijs ik door naar hulpverleners die Orthopedagogische systeembehandelingen bieden.